BREEAM-NOR sertifisering

Publisert: 27. Jun 2017

Vi hever kompetansen og har nå egen BREEAM sertifisert AP ( Akkreditert Profesjonell) i bedriften.

Hersleth Entreprenør AS hever kompetansen med fokus på fremtidens bærekraftige bygg, og som en av få entreprenører har vi nå  egen BREEAM sertifisert AP i bedriften.

BREEAM (Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method ) er det mest anerkjente miljøsertifiseringssystemet i Europa og fungerer som et verktøy for å måle og vurdere et byggs samlede miljøpåvirkning.

Med egen BREEAM-NOR AP (Akkreditert Profesjonell) i bedriften vil vi med Maren kunne ivareta krav i stadige flere prosjekter til egen rådgiver for design- og utviklingsprosessen av prosjekter med høye miljø- og bærekrafts-ambisjoner.

Vi gratulerer Maren med bestått kurs og eksamen!  

For mere informasjon om BREEAM, se  http://ngbc.no/