Eiendomsutvikling

Hersleth Entreprenør er involvert i eiendomsutvikling i ulike prosjekter som utvikles alene, eller i samarbeid med andre aktører. All utvikling av eiendom gjøres i rene utviklingsselskaper ved siden av entreprenøren, enten som enkeltprosjekter, enkeltselskaper eller i eiendomsselskaper som Sole Bolig AS (tidligere Såner Invest AS) i Vestby og Knipefjellet Eiendom AS i Fredrikstad. Vi har i dag til sammen ca. 1 500 boenheter og 30 000m2 næringsareal igjen å bygge i porteføljen med godkjente og regulerte, igangsatte bolig- og næringsområder. Parallelt med dette jobber vi med andre fremtidige bolig- og næringsprosjekter. Finner du din nye bolig eller eventuelt har andre henvendelser vedrørende disse prosjektene, ta gjerne kontakt med oss på: eiendom@hersleth.no.

Av aktuelle prosjekter kan vi nevne:

Kvartal 64, Sarpsborg

Avtale om utvikling og bygging av prosjekt Kvartal 64 i Sarpsborg sentrum. 2756m2 tomt som ligger innenfor sentrumsplanen i Sarpsborg. Eiendommen har en flott og sentral beliggenhet midt i sentrum. Det er et stort behov for boliger i Sarpsborg, og prosjektet har blitt godt mottatt som et viktig bidrag i utviklingen av Sarpsborg.  Hovedkonseptet er små og effektive sentrumsleiligheter med Husbank-finanisering. 

Eiendommen er under regulering, og er forventet ferdig regulert våren 2023.


DiarrowCMS

Utkast plangrep, BAS Arkitekter

S9, Vestby sentrum

Utvikling av sentrumstomt S9 i Vestby sentrum i samarbeid med Bolig- & Eiendomsutvikling AS.  Prosjektet vil bestå av ca. 40 stk 2- og 3-roms leiligheter fordelt på 4 etasjer med næringslokaler i 1. etasje på bakkeplan og takterrasse med fellesareal. 

S9 inngår som en del av sentrumsplanen til Vestby kommune, og eiendommen vil bli nærmeste nabo til det nye Kulturkvartalet som er under utvikling. Arkitekturen er moderne og spennende, og prosjektet vil rette seg mot urbane boligkjøpere som ønsker å bo sentralt i Vestby med alle sentrumsfunksjoner i umiddelbar nærhet. 

Prosjektet er under regulering og forventes ferdig regulert i løpet av 2023. Antatt salgsstart er vår 2024 med påfølgende byggestart sommeren 2024.

DiarrowCMS

Illustrasjon HBA Arkitekter

Torp Bruk, Fredrikstad 

Torp Marinepark ligger omtrent midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad by. Den sentrale beliggenheten er en unik mulighet til å knytte de to byene enda tettere sammen, og skape et sentrum i den «nye byen». Vi ønsker at utbyggingsområdet skal bli en destinasjon. Vi vil skape en helt ny og moderne bydel med et levende urbant preg som kan tiltrekke seg boligkjøpere fra et større geografisk område. Vi ser for oss at det må skapes en identitet ved blant annet å utnytte områdets unike beliggenhet ved elven, industrihistorien og de andre særegne trekkene ved området. 

Eiendommen har en flott beliggenhet med en lang elvelinje som beboerne og nærområdet bør få nyte godt av. Det er potensiale for mange båtplasser på eiendommen. Dette vil bidra til å gi området et naturlig maritimt preg, og mulighet for å gjøre Torp Bruk til en destinasjon også for de som ferdes sjøveien. 

Torp Marinepark vil utvikles over tid, med antatt byggestart ca. 2025.
Les mer på www.torpmarinepark.no

Hvor er Torp Marinepark?

DiarrowCMS

Dronebilde av Torp Bruk

Kjærneshagen, Halmstad

I Kjærneshagen 3 på Halmstad i Rygge kommune overleverte vi høsten 2022 et boligprosjekt med  42 leiligheter fordelt på 3 bygningskropper. Kjærneshagen ligger sentralt på Halmstad  Rygge, et attraktivt og hyggelig sted å bo i et godt etablert område. Det er kollektivtilbud og veier/gangstier til ulike servicefunksjoner i umiddelbar nærhet som tilfører tomten høy bokvalitet. Et viktig mål med utviklingen har vært å ivareta de gode solforholdene og andre stedlige kvaliteter.

Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert i Q4 2022. 

DiarrowCMS

Illustrasjon Enerhaugen Arkitektkontor AS 

Torderødknausen, Jeløya

Eiendommen ligger på toppen av Jeløya og har en fantastisk utsikt over Moss by og Oslofjorden. Hersleth Entreprenør har en ambisjon om å gjøre den svært attraktive beliggenheten tilgjengelig for flere, og ønsker å utvikle et boligprosjekt med leiligheter. På vegne av Hersleth Entreprenør har Østavind Arkitekter utarbeidet et planinitiativ med småhusbebyggelse i to etasjer som harmonerer godt med terrenget. Det er lagt vekt på luftige og naturlige utearealer som ivaretar områdets karakter. Dessverre ble kommunens innstilling til planinitiativet negativ, og prosjektet utsettes inntil videre. 

Hvor er Torderødknausen?DiarrowCMS

Illustrasjon Østavind Arkitekter

Sentrumstomt S5, Vestby

I Vestby er det planlagt omfattende utvikling av sentrum i form av et stort transformasjonsprosjekt som vil forandre Vestby sentrum totalt til et enda bedre velfungerende og attraktivt bysentrum. Se her

Midt i Vestby sentrum skal vi utvikle sentrumstomt S5. Tomten ligger på gressplenen vest for Vestby rådhus og vi ser frem imot å lage dette til flott prosjekt i Vestby kommune. Det er foreløpig planlagt en næringsetasje på bakkeplan med 4 etasjer boliger oppå denne. Vi ser foreløpig for oss attraktive gjennomgående leiligheter med balkonger og med urbant preg. Eiendommen er under regulering, byggestart er ikke fastsatt.

DiarrowCMS

Mulighetsstudie Nordic - Office of Architecture


 

 

Sole Bolig AS

Vi er involvert i Sole Bolig AS (tidligere Såner Invest AS) som står bak utviklingen av Sole skog i Vestby, og Elvestad Invest AS som utvikler næringstomt ved Johnsten i Råde hvor Europris leier butikklokaler.

Sole Skog i Vestby

Vi har oppdrag som totalentreprenør å gjennomføre feltutbyggingen av Sole Skog i Vestby, hvor det gjenstår å bygge ca. 1000 boenheter av totalt 1408 regulerte boenheter som skal bygges over en tidsperiode på 15 – 20 år.

Hittil er det ferdigstilt ca. 400 boliger fordelt på 22 boligblokker, 14 rekkehusleiligheter og 69 eneboliger.

Boligblokk nr. 24 på Solehøyden, bestående av 31 leiligheter, ble overlevert i januar 2023, samtidig som utbygging av delfelt B12/13 øst på feltet med ca. 450 boliger er under planlegging. Prosjektene Sole360 trinn 1 og 2 og Sole Terrasse er i salg nå.  Byggingen av Sole 360 trinn 1 er igang, med forventet overlevering i Q4 2023. Byggingen av Sole Terrasse er også i gang, med forventet ferdigstillelse i 2. kvartal 2024. 

For mer informasjon se solebolig.noDiarrowCMS

Sole i Vestby

Husjordet AS

Vi er involvert i Husjordet AS som tidligere har stått bak utviklingen av boligområdet Husjordløkka i Son med 82 boenheter, og som nå utvikler prosjektet Vestbyhagen i Vestby.

Vestbyhagen i Vestby

I første omgang er det bygget 41 boliger fordelt på eneboliger og leiligheter. Andre byggetrinn ble lagt ut for salg i 2022, med byggestart i 2023. Totalt består dette trinnet av ca. 180 leiligheter.

Området ligger en kort spasertur fra Vestby sentrum og jernbanestasjonen. Området ligger likevel godt skjermet i nærmest landlige omgivelser.

Se vestbyhagen.no for mer informasjon.


DiarrowCMS

Illustrasjon Nordic - Office of Architecture

Kniplefjellet Eiendom AS

Gjennom Hersleth Utvikling AS er vi involvert i Kniplefjellet Eiendom AS i Fredrikstad som står bak ulike utbyggingsprosjekter i Glommaregionen.


Treskjæråsen i Fredrikstad

Blant prosjektene til Kniplefjellet Eiendom AS var Hersleth Entreprenør AS totalentreprenør ved utbyggingen av Treskjæråsen på Kråkerøy i Fredrikstad, hvor det ble bygget 98 boenheter over en tidsperiode på 4 år.

Treskjæråsen er et boligprosjekt beliggende vest på Kråkerøy i Fredrikstad - bare et steinkast fra Vesterelven. Herfra har man vidt utsyn til Vesterelvens utløp og Hvalerskjærgården.

Prosjektet består av 3 byggetrinn hvor bygging av trinn 1 med 32 leiligheter ble ferdigstilt sommer 2015 og byggetrinn 2 med 30 leiligheter er ferdigstilt i 2017. Byggetrinn 3 med ytterligere 36 leiligheter ble ferdigstilt i 2019.

DiarrowCMS

Illustrasjon

Smedens hage, Fredrikstad

I samarbeid med Kniplefjellet Eiendom var Hersleth Entreprenør AS  totalentreprenør på prosjekt Smedens Hage.

Dette prosjektet ligger sentrumsnært på Trara i Fredrikstad i kort avstand til Stjernehallen, og består av totalt 30 leiligheter fordelt over 5 bygg. Prosjektet har mange gode kvaliteter og ligger flott plassert og tilpasset til eksisterende bebyggelse i området. Prosjektet ble ferdigstilt i 4. kvartal 2020.

DiarrowCMS

Illustrasjon


Langgårdstoppen, Fredrikstad

Kniplefjellet Eiendom gar utviklet prosjektet prosjektet Langgårdstoppen. 


Langgårdstoppen består av 12 kjedede eneboliger, og ligger i rolige og grønne omgivelser på toppen av Slevik Terrasse, med nærhet til både skog og sjø. Det er kort vei til skole og barnehage, og Fredrikstad sentrum er kun en kort kjøretur unna. Prosjektet har salgsstart våren 2023, med forventet ferdigstillelse sommer 2024.

Se langgardstoppen.no for ytterligere informasjon

DiarrowCMS

Tunveien i Spydeberg

Vi er involvert i utvikling av Tunveien i Spydeberg. På en tidligere næringstomt transformeres eiendommen til et attraktivt bomiljø i umiddelbar nærhet til Hyllibekken og Spydeberg sentrum.  Prosjektet består av 57 leiligheter fordelt på 3 boligblokker i grønne omgivelser sentralt i Spydeberg sentrum.

Den første boligblokken ble ferdigstilt i første halvdel av 2019 og den andre våren 2020. Oppstart for tredje og siste byggetrinn er ikke endelig fastsatt enda. 


DiarrowCMS

Illustrasjon Nuno Arkitektur AS