Eiendomsutvikling

Hersleth Entreprenør er involvert i eiendomsutvikling i ulike prosjekter som utvikles alene, eller i samarbeid med andre aktører. All utvikling av eiendom gjøres i rene utviklingsselskaper ved siden av entreprenøren, enten som enkeltprosjekter enkeltselskaper eller i eiendomsselskaper som Såner Invest AS i Vestby og Knipefjellet Eiendom AS i Fredrikstad. Vi har i dag tilsammen ca 1 500 boenheter igjen å bygge i porteføljen med godkjente og regulerte boligområder, samtidig som at vi jobber med andre fremtidige bolig- og næringsprosjekter.

Av aktuelle prosjekter kan vi nevne;

Såner Invest AS

Vi er involvert i Såner Invest AS som står bak utviklingen av Sole skog i Vestby, og Elvestad Invest AS som utvikler næringstomt ved Johnsten i Råde hvor Europris leier butikklokaler.

- Sole Skog i Vestby

Vi har oppdrag som totalentreprenør å gjennomføre feltutbyggingen av Sole Skog i Vestby,  hvor det gjenstår å bygge ca 1100 boenheter av totalt 1408 regulerte boenheter  som skal bygges over en tidsperiode på 15 – 20 år.

Hittil er det ferdigstilt 333 boliger fordelt på 18 boligblokker, 14 rekkehusleiligheter og 33 eneboliger.

Boligblokk nr 20-22 med tilsammen 48 leiligheter er under oppføring med ferdigstillelse 2017-2018, samtidig som utbygging av nytt eneboligfelt med 36 eneboliger i rekke.

For mer informasjon se solebolig.no


DiarrowCMSDiarrowCMS

Husjordet AS

Vi er involvert i Husjordet AS som har stått bak utviklingen av boligområdet Husjordløkka i Son med 82 boenheter, og Vestbyhagen i Vestby.

- Vestbyhagen i Vestby

I første omgang bygges det ca 35 boliger fordelt på eneboliger, 8-mansboliger og leiligheter. I neste omgang er det planlagt ytterligere ca  200 enheter som er under regulering.

Vinter 2017 er 16 leiligheter er under oppføring med ferdigstillelse 2017.


Kniplefjellet Eiendom AS

Vi er involvert i Kniplefjellet Eiendom AS i Fredrikstad som står bak ulike utbyggingsprosjekter i Glomma regionen.

- Treskjæråsen i Fredrikstad

Blant prosjektene til Kniplefjellet Eiendom AS har Hersleth Entreprenør AS oppdrag som totalentreprenør ved utbyggingen av Treskjæråsen på Kråkerøy i Fredrikstad, hvor det er planlagt til sammen ca 100 boenheter som skal bygges over en tidsperiode på 4-6 år.

Treskjæråsen er et boligprosjekt beliggende vest på Kråkerøy i Fredrikstad - bare et steinkast fra Vesterelven. Herfra får man vidt utsyn til Vesterelvens utløp og Hvalerskjærgården.

Prosjektet har 3 byggetrinn hvor bygging av trinn 1 med 32 leiligheter er ferdigstilt sommer 2015 og byggetrinn 2 med 30 leiligheter er under bygging med ferdigstillelse 2017. Byggetrinn 3 med ytterligere 36 leiligheter forventes bygget i 2018.

Se treskjæråsen.no for mer informasjon om prosjektet.


DiarrowCMS


DiarrowCMS

Tunveien i Spydberg

Vi er involvert i utvikling av Tunveien i Spydberg.

Det er planlagt nybygg av 62 leiligheter fordelt på 3 boligblokker, i grønne omgivelser sentralt i Spydberg sentrum .

Det forventes at godkjent rammetillatelse vil foreligger vinter 2017, salg av boliger vår 2017 og oppstart av byggearbeidene så snart tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd.Varna Skog i Våler

Varna skog er et fremtidig prosjekt hvor vi ønsker å utvikle et 645 mål stort skogsområde på Våk rett sør for Varna Evangeliesenter i Våler, hvor det potensielle utbyggingsområdet i de neste 50 årene skal kunne tåle en utbygging på 1000 nye boliger. Nesten halvparten av utbyggingsområdet skal være uberørt natur. I prosjekt legges det stor vekt på bevaring av store grønne lunger, anleggelse av turstier og det nære livet tett på naturen.

Dersom prosjektet skal realiseres, må det først komme inn som framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Det forslaget kan fremmes ved neste rullering av arealdelen. Når det blir, vil vedtaket av kommunens planstrategi 2016–2020 kunne gi en pekepinn på.

Se mer informasjon om Varna Skog  [her]

DiarrowCMS