Eiendomsutvikling

Hersleth Entreprenør er involvert i eiendomsutvikling i ulike prosjekter som utvikles alene, eller i samarbeid med andre aktører. All utvikling av eiendom gjøres i rene utviklingsselskaper ved siden av entreprenøren, enten som enkeltprosjekter, enkeltselskaper eller i eiendomsselskaper som Sole Bolig AS (tidligere Såner Invest AS) i Vestby og Knipefjellet Eiendom AS i Fredrikstad. Vi har i dag til sammen ca. 1 500 boenheter og 30 000m2 næringsareal igjen å bygge i porteføljen med godkjente og regulerte, igangsatte bolig- og næringsområder. Parallelt med dette jobber vi med andre fremtidige bolig- og næringsprosjekter. Finner du din nye bolig eller eventuelt har andre henvendelser vedrørende disse prosjektene, ta gjerne kontakt med oss på: eiendom@hersleth.no.

Av aktuelle prosjekter kan vi nevne:

Kvartal 64, Sarpsborg

Avtale om utvikling og bygging av prosjektet Kvartal 64 i Sarpsborg sentrum i samarbeid med Witnes Eiendom AS. Tomten er på 2756m2 og ligger innenfor sentrumsplanen i Sarpsborg. Eiendommen har en flott og sentral beliggenhet midt i sentrum. Det er et stort behov for boliger i Sarpsborg, og prosjektet har blitt godt mottatt som et viktig bidrag i utviklingen av Sarpsborg. Hovedkonseptet er små og effektive sentrumsleiligheter med Husbank-finansiering.

Eiendommen har nå en nylig godkjent regulering (høsten 2023) for inntil 180 leiligheter og noe næring. Forprosjektet er igang, og vi ser for oss lansering av første salgstrinn våren 2025.

DiarrowCMS

Illustrasjon, BAS Arkitekter/Premani AS

Verkslia, Moss

I samarbeid med Bolig & Eiendomsutvikling AS utvikler vi en eiendom i Verkslia i Moss. Tomten er ferdig regulert, og det skal bygges 27 leiligheter fordelt på to bygg med parkeringskjeller og spennende terrasserte utomhusområder. Eiendommen ligger høyt og vestvendt i umiddelbar nærhet til Verket skole, og med gangavstand til Moss sentrum og nye Verket brygge.

Vi jobber mot salgsstart sommeren 2024.

DiarrowCMS

Illustrasjon

Spro Havn, Fagerstrand

Hersleth Entreprenør AS og Bolig & Eiendomsutvikling AS gikk sommeren 2023 inn på eiersiden i prosjektet Spro Havn med 1/3 hver.Merkantilbygg AS, eier fortsatt 1/3 av prosjektet. Bolig & Eiendomsutvikling AS har rollen som byggherre mens Hersleth Entreprenør er totalentreprenør.

Spro Havn er et av de større boligprosjektene som er i gang i Osloregionen i dag. Prosjektet har en total utbygging på rundt 36 000 m2 bolig og noe næring, samt molo, havn og båtplasser. Byggetrinn 1 som har fått navnet u00abSeiletu00bb, er i salg og består av 136 leiligheter fra 45-141 m2. Leilighetene får gjennomgående god standard, store terrasser og svært gode sol- og utsiktsforhold. Forventet ferdigstillelse av boligene i byggetrinn 1, kaianlegg og båthavn er Q1 2025. Byggetrinn 2 er under utvikling, og det tas sikte på salgsstart våren 2024 med påfølgende byggestart samme høst.

Les mer om prosjektet på www.sprohavn.no.

DiarrowCMS

Illustrasjon

S9, Vestby sentrum

Utvikling av sentrumstomt S9 i Vestby sentrum i samarbeid medBolig- & Eiendomsutvikling AS. Prosjektet vil bestå av ca. 40 stk 2- og 3-roms leiligheter fordelt på 4 etasjer med næringslokaler i 1. etasje på bakkeplan og takterrasse med fellesareal.

S9 inngår som en del av sentrumsplanen til Vestby kommune, og eiendommen vil bli nærmeste nabo til det nye Kulturkvartalet som er under utvikling. Arkitekturen er moderne og spennende, og prosjektet vil rette seg mot urbane boligkjøpere som ønsker å bo sentralt i Vestby med alle sentrumsfunksjoner i umiddelbar nærhet.

Prosjektet er under regulering og forventes ferdig regulert i løpet av 2023. Antatt salgsstart er vår 2024 med påfølgende byggestart sommeren 2024.

DiarrowCMS

Illustrasjon HBA Arkitekter

Torp Bruk, Fredrikstad

Torp Bruk ligger omtrent midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad by. Den sentrale beliggenheten er en unik mulighet til å knytte de to byene enda tettere sammen, og skape et sentrum i den u00abnye byenu00bb. Vi ønsker at utbyggingsområdet skal bli en destinasjon. Vi vil skape en helt ny og moderne bydel med et levende urbant preg som kan tiltrekke seg boligkjøpere fra et større geografisk område. Vi ser for oss at det må skapes en identitet ved blant annet å utnytte områdets unike beliggenhet ved elven, industrihistorien og de andre særegne trekkene ved området.

Eiendommen har en flott beliggenhet med en lang elvelinje som beboerne og nærområdet bør få nyte godt av. Det er potensiale for mange båtplasser på eiendommen. Dette vil bidra til å gi området et naturlig maritimt preg, og mulighet for å gjøre Torp Bruk til en destinasjon også for de som ferdes sjøveien.

Torp Bruk vil utvikles over tid, med antatt byggestart ca. 2025.
Les mer på www.torpmarinepark.no

Hvor er Torp Bruk?

DiarrowCMS

Dronebilde av Torp Bruk

Kjærneshagen, Halmstad

I Kjærneshagen 3 på Halmstad i Rygge kommune overleverte vi høsten 2022 et boligprosjekt med 42 leiligheter fordelt på 3 bygningskropper. Kjærneshagen ligger sentralt på Halmstad Rygge, et attraktivt og hyggelig sted å bo i et godt etablert område. Det er kollektivtilbud og veier/gangstier til ulike servicefunksjoner i umiddelbar nærhet som tilfører tomten høy bokvalitet. Et viktig mål med utviklingen har vært å ivareta de gode solforholdene og andre stedlige kvaliteter.

Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert i Q4 2022.

DiarrowCMS

Illustrasjon Enerhaugen Arkitektkontor AS

Torderødknausen, Jeløya

Eiendommen ligger på toppen av Jeløya og har en fantastisk utsikt over Moss by og Oslofjorden. Hersleth Entreprenør har en ambisjon om å gjøre den svært attraktive beliggenheten tilgjengelig for flere, og ønsker å utvikle et boligprosjekt med leiligheter. På vegne av Hersleth Entreprenør har Østavind Arkitekter utarbeidet et planinitiativ med småhusbebyggelse i to etasjer som harmonerer godt med terrenget. Det er lagt vekt på luftige og naturlige utearealer som ivaretar områdets karakter. Dessverre ble kommunens innstilling til planinitiativet negativ, og prosjektet utsettes inntil videre.

Hvor er Torderødknausen?

DiarrowCMS

Illustrasjon Østavind Arkitekter

Sentrumstomt S5, Vestby

I Vestby er det planlagt omfattende utvikling av sentrum i form av et stort transformasjonsprosjekt som vil forandre Vestby sentrum totalt til et enda bedre velfungerende og attraktivt bysentrum. Se her

Midt i Vestby sentrum skal vi utvikle sentrumstomt S5. Tomten ligger på gressplenen vest for Vestby rådhus og vi ser frem imot å lage dette til flott prosjekt i Vestby kommune. Det er foreløpig planlagt en næringsetasje på bakkeplan med 4 etasjer boliger oppå denne. Vi ser foreløpig for oss attraktive gjennomgående leiligheter med balkonger og med urbant preg. Eiendommen er under regulering, byggestart er ikke fastsatt.

DiarrowCMS

Mulighetsstudie Nordic - Office of Architecture

Øreveien 68-72, Moss

På høyda i Moss eier vi kombinasjonseiendommen Øreveien 68-72 sammen med Bolig & Eiendomsutvikling AS og AS Betongbygg. Eiendommen er på 3326 m3 og inneholder i dag næringslokaler, kontorer og leiligheter. Kiosken som på folkemunne går under navnet "Go'bua" ligger også på eiendommen.

Det foreligger per dags dato ingen konkrete utviklingsplaner, men på sikt skal eiendommen transformeres til et nytt boligområde i tråd med kommuneplanen i Moss.

Hvor er Øreveien 68-75?

DiarrowCMS

Øreveien 68-72 slik eiendommen er i dag.

Sole Bolig AS

Vi er involvert i Sole Bolig AS (tidligere Såner Invest AS) som står bak utviklingen av Sole skog i Vestby, og Elvestad Invest AS som utvikler næringstomt ved Johnsten i Råde hvor Europris leier butikklokaler.

Sole Skog i Vestby

Vi har oppdrag som totalentreprenør å gjennomføre feltutbyggingen av Sole Skog i Vestby, hvor det gjenstår å bygge ca. 1000 boenheter av totalt 1408 regulerte boenheter som skal bygges over en tidsperiode på 15 u2013 20 år.

Hittil er det ferdigstilt ca. 400 boliger fordelt på 22 boligblokker, 14 rekkehusleiligheter og 69 eneboliger.

Boligblokk nr. 24 på Solehøyden, bestående av 31 leiligheter, ble overlevert i januar 2023, samtidig som utbygging av delfelt B12/13 øst på feltet med ca. 450 boliger er under planlegging.

Prosjektet Sole360trinn 1 ble overlevert i oktober 2023. Sole Terrasse er i salg nå. Byggingen er godt i gang, og forventet ferdigstillelse er sommeren 2024.

Sole 360 trinn 2 er også i salg, med forventet byggestart Q1 2024.

For mer informasjon se solebolig.no

DiarrowCMS

Sole i Vestby

Husjordet AS

Vi er involvert i Husjordet AS som tidligere har stått bak utviklingen av boligområdet Husjordløkka i Son med 82 boenheter, og som nå utvikler prosjektet Vestbyhagen i Vestby.

Vestbyhagen i Vestby

I første omgang er det bygget 41 boliger fordelt på eneboliger og leiligheter. De 27 første enhetene i andre byggetrinn ble lagt ut for salg i 2022, med byggestart i 2023. Forventet overlevering er sommeren 2024. I januar 2024 legges 22 nye enheter ut for salg, med forventet overlevering i 2025. Totalt består dette trinnet av ca. 180 leiligheter, som vil bygges over tid.

Området ligger en kort spasertur fra Vestby sentrum og jernbanestasjonen. Boligene ligger likevel godt skjermet i nærmest landlige omgivelser rett ved skogen.

Se vestbyhagen.no for mer informasjon.

DiarrowCMS

Illustrasjon Nordic - Office of Architecture

Kniplefjellet Eiendom AS

Gjennom Hersleth Utvikling AS er vi involvert i Kniplefjellet Eiendom AS i Fredrikstad som står bak ulike utbyggingsprosjekter i Glommaregionen.

Treskjæråsen i Fredrikstad

Blant prosjektene til Kniplefjellet Eiendom AS var Hersleth Entreprenør AS totalentreprenør ved utbyggingen av Treskjæråsen på Kråkerøy i Fredrikstad, hvor det ble bygget 98 boenheter over en tidsperiode på 4 år.

Treskjæråsen er et boligprosjekt beliggende vest på Kråkerøy i Fredrikstad - bare et steinkast fra Vesterelven. Herfra har man vidt utsyn til Vesterelvens utløp og Hvalerskærgården

Prosjektet består av 3 byggetrinn hvor bygging av trinn 1 med 32 leiligheter ble ferdigstilt sommer 2015 og byggetrinn 2 med 30 leiligheter er ferdigstilt i 2017. Byggetrinn 3 med ytterligere 36 leiligheter ble ferdigstilt i 2019.

DiarrowCMS

Illustrasjon

Smedens hage, Fredrikstad

I samarbeid med Kniplefjellet Eiendom var Hersleth Entreprenør AS totalentreprenør på prosjekt Smedens Hage.

Dette prosjektet ligger sentrumsnært på Trara i Fredrikstad i kort avstand til Stjernehallen, og består av totalt 30 leiligheter fordelt over 5 bygg. Prosjektet har mange gode kvaliteter og ligger flott plassert og tilpasset til eksisterende bebyggelse i området. Prosjektet ble ferdigstilt i 4. kvartal 2020.

DiarrowCMS

Langgårdstoppen, Fredrikstad

Kniplefjellet Eiendom har utviklet prosjektet prosjektet Langgårdstoppen.

Langgårdstoppen består av 12 kjedede eneboliger, og ligger i rolige og grønne omgivelser på toppen av Slevik Terrasse, med ærhet til både skog og sjø. Det er kort vei til skole og barnehage, og Fredrikstad sentrum er kun en kort kjøretur unna. Prosjektet har salgsstart våren 2023, med forventet ferdigstillelse sommer 2025.

Se langgardstoppen.no for ytterligere informasjon.

DiarrowCMS

Tunveien i Spydeberg

Vi er involvert i utvikling av Tunveien i Spydeberg. På en tidligere næringstomt transformeres eiendommen til et attraktivt bomiljø i umiddelbar nærhet til Hyllibekken og Spydeberg sentrum. Prosjektet består av 57 leiligheter fordelt på 3 boligblokker i grønne omgivelser sentralt i Spydeberg sentrum.

Den første boligblokken ble ferdigstilt i første halvdel av 2019 og den andre våren 2020. Oppstart for tredje og siste byggetrinn er ikke endelig fastsatt enda

DiarrowCMS

Illustrasjon Nuno Arkitektur AS