Eiendomsutvikling

Hersleth Entreprenør er involvert i eiendomsutvikling i ulike prosjekter som utvikles alene, eller i samarbeid med andre aktører. All utvikling av eiendom gjøres i rene utviklingsselskaper ved siden av entreprenøren, enten som enkeltprosjekter enkeltselskaper eller i eiendomsselskaper som Såner Invest AS i Vestby og Knipefjellet Eiendom AS i Fredrikstad. Vi har i dag tilsammen ca. 1 500 boenheter og 30 000m2 næringsareal igjen å bygge i porteføljen med godkjente og regulerte, igangsatte bolig- og næringsområder, samtidig som at vi jobber med andre fremtidige bolig- og næringsprosjekter. Finner du din nye bolig eller eventuelt har andre henvendelser vedrørende disse prosjektene ta kontakt med oss på eiendom@hersleth.no.

Av aktuelle prosjekter kan vi nevne;

Kjærneshagen, Halmstad

Med glede kan vi presentere prosjekt Kjærneshagen som siste tilkomst i porteføljen vår.

I Kjærneshagen 3 på Halmstad i Rygge kommune, utvikles det nå et boligprosjekt med inntil 42 leiligheter fordelt på 3 bygningskropper. Plassert meget sentralt på Halmstad, ligger alt til rette for å skape et attraktivt og hyggelig sted å bo i et godt etablert område. Det er kollektivtilbud og veier/gangstier til ulike servicefunksjoner i umiddelbar nærhet som tilfører tomten høy bokvalitet. Det tilstrebes å ivareta de gode solforholdene og andre stedlige kvaliteter.

Bygningsmassen som står på eiendommen i dag er tenkt revet.

Området er under regulering og vi har en forventning om byggestart i løpet av 2020. 

Hvor er Kjærneshagen?


DiarrowCMS

Illustasjon Enerhaugen Arkitektkontor AS 

Torderødknausen, Jeløya

Med en fantastisk utsikt over byen, utvikler Hersleth Eiendom et boligprosjekt med p-kjeller og 28 leiligheter. Plassert på toppen av Jeløya ved siden av Jeløy kirke i Moss vil den unike beliggenheten være med på å skape et svært attraktivt bomiljø. Eneboligen som står der i dag er tenkt revet for å vike plass til 3 punkthus med parkering under bakken. Det legges vekt på luftige og naturlig opparbeidet utearealer som ivaretar områdets karakter. Området er under regulering og vi forventer byggestart i 2020.

Hvor er Torderødknausen?


DiarrowCMS

Illustrasjon Nuno Arkitektur AS


Sentrumstomt S5, Vestby

I Vestby er det planlagt omfattende utvikling av sentrum i form av et stort transformasjonsprosjekt som vil forandre Vestby sentrum totalt til et enda bedre velfungerende og attraktivt bysentrum. Se her

Midt i Vestby sentrum skal vi utvikle sentrumstomt S5. Tomten ligger på gressplenen vest for Vestby rådhus og vi ser frem imot å lage dette til flott prosjekt i Vestby kommune. Det er foreløpig planlagt en næringsetasje på bakkeplan med 4 etasjer boliger oppå denne. Vi ser foreløpig for oss attraktive gjennomgående leiligheter med balkonger og med urbant preg. Eiendommen er under regulering og vi ser foreløpig for oss en byggestart siste halvdel 2020.


DiarrowCMS

Mulighetsstudie Nordic - Office of Architecture


 

 

Såner Invest AS

Vi er involvert i Såner Invest AS som står bak utviklingen av Sole skog i Vestby, og Elvestad Invest AS som utvikler næringstomt ved Johnsten i Råde hvor Europris leier butikklokaler.

- Sole Skog i Vestby

Vi har oppdrag som totalentreprenør å gjennomføre feltutbyggingen av Sole Skog i Vestby, hvor det gjenstår å bygge ca. 1000 boenheter av totalt 1408 regulerte boenheter som skal bygges over en tidsperiode på 15 – 20 år.

Hittil er det ferdigstilt ca. 400 boliger fordelt på 22 boligblokker, 14 rekkehusleiligheter og 69 eneboliger.

Boligblokk nr. 23-27 på Solehøyden med til sammen 155 leiligheter er under salg og oppføring, samtidig som utbygging av delfelt B12/13 øst på feltet med ca. 450 boliger er under planlegging, med forventet byggestart 2019.

For mer informasjon se solebolig.noDiarrowCMS

Sole Skog

Husjordet AS

Vi er involvert i Husjordet AS som tidligere har stått bak utviklingen av boligområdet Husjordløkka i Son med 82 boenheter, og som nå utvikler prosjektet Vestbyhagen i Vestby.

- Vestbyhagen i Vestby

I første omgang er det bygget 41 boliger fordelt på eneboliger og leiligheter. På nyåret 2020 vil neste byggetrinn legges ut for salg og med planlagt byggestart sommeren 2020. Totalt består dette trinnet av ca. 180 leiligheter.

Området ligger en kort spasertur fra Vestby sentrum og jernbanestasjonen. Området ligger likevel godt skjermet i nærmest landlige omgivelser.

For mer informasjon følg med her


DiarrowCMS

Illustrasjon Nordic - Office of Architecture

Kniplefjellet Eiendom AS

Vi er involvert i Kniplefjellet Eiendom AS i Fredrikstad som står bak ulike utbyggingsprosjekter i Glomma regionen.


- Treskjæråsen i Fredrikstad

Blant prosjektene til Kniplefjellet Eiendom AS har Hersleth Entreprenør AS oppdrag som totalentreprenør ved utbyggingen av Treskjæråsen på Kråkerøy i Fredrikstad, hvor det er planlagt til sammen ca. 100 boenheter som skal bygges over en tidsperiode på 4-6 år.

Treskjæråsen er et boligprosjekt beliggende vest på Kråkerøy i Fredrikstad - bare et steinkast fra Vesterelven. Herfra får man vidt utsyn til Vesterelvens utløp og Hvalerskjærgården.

Prosjektet har 3 byggetrinn hvor bygging av trinn 1 med 32 leiligheter er ferdigstilt sommer 2015 og byggetrinn 2 med 30 leiligheter er ferdigstilt i 2017. Byggetrinn 3 med ytterligere 36 leiligheter er under bygging og ferdigstilles i løpet av 2019.

Se treskjæråsen.no for mer informasjon om prosjektet.

DiarrowCMS

Illustrasjon

- Smedens hage, Fredrikstad

I samarbeid med Kniplefjellet Eiendom skal Hersleth Entreprenør være totalentreprenør på prosjekt Smedens hage.

Dette prosjektet ligger sentrumsnært på Trara i Fredrikstad i kort avstand til Stjernehallen, og består av totalt 30 leiligheter fordelt over 5 bygg. Prosjektet har mange gode kvaliteter og ligger flott plassert og tilpasset til eksisterende bebyggelse i området.

Se smedenshage.no for prospekt og ytterligere informasjon.


DiarrowCMS

Illustrasjon


Tunveien i Spydeberg

Vi er involvert i utvikling av Tunveien i Spydberg. På en tidligere næringstomt tranformeres eiendommen til et attraktivt bomiljø i umiddelbar nærhet til Hyllibekken og Spydeberg sentrum.  planlagt nybygg av 57 leiligheter fordelt på 3 boligblokker, i grønne omgivelser sentralt i Spydeberg sentrum.

Den første boligblokken er under bygging og ferdigstilles i første halvdel av 2019. Den andre blokken planlegges bygget med oppstart vår 2019.

Se tunveien.no for mer informasjon.


DiarrowCMS

Illustrasjon Nuno Arkitektur AS

Varna Skog i Våler

Varna skog er et fremtidig prosjekt hvor vi ønsker å utvikle et 645 mål stort skogsområde på Våk rett sør for Varna Evangeliesenter i Våler, hvor det potensielle utbyggingsområdet i de neste 50 årene skal kunne tåle en utbygging på 1000 nye boliger. Nesten halvparten av utbyggingsområdet skal være uberørt natur. I prosjekt legges det stor vekt på bevaring av store grønne lunger, anleggelse av turstier og det nære livet tett på naturen.

Hvor er Varna Skog?

Dersom prosjektet skal realiseres, må det først komme inn som framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Det forslaget fremmes ved neste rullering av arealdelen som skal vedtas høsten 2019. 

Se mer informasjon om Varna Skog her


DiarrowCMS

Modellbilde