Om Hersleth Entreprenør AS

Hersleth Entreprenør AS er en familieeid bedrift med nedslagsfelt i Viken sør (tidligere Østfold), Follo og Oslo syd. Vi har hovedkontor på Såner i Vestby, elementproduksjon på Årvoll i Rygge, samt kontorlokaler i Fredrikstad. 

Hersleth Entreprenør tar oppdrag innen nybygg, ombygging og rehabilitering . Gjennom over 30 år i bransjen har vi bidratt til å skape gode hjem. Attraktive lokaler for bedrifter. Rasjonelle næringsbygg. Nye arenaer for kunnskap og kultur. Essensielle byggverk innen helse og omsorg. 

De siste årene har vi blitt håndplukket til en rekke prestisjejobber, som restaurering av historiske byggverk. I tillegg har vi bygget flere monumentale bygninger, som for eksempel kirkebygg, kulturbygg, politistasjoner, tinghus, hoteller og andre kulturbærende prosjekter. 

Hersleth Entreprenør har ca 80 ansatte fordelt på ca 40 fagarbeidere og 40 funksjonærer, og omsatte for 485 mill eks mva i 2021. 

Fagmessig utført håndverk

Vårt viktigste konkurransefortrinn er staben med dyktige medarbeidere og faglærte håndverkere. Teamene består av lokale ledere og tømrere, betongarbeidere, mur- og flisearbeidere med høy kompetanse. Vi er også godkjent lærlingbedrift og har en målsetning om minst 10 % lærlinger i bedriften til enhver tid.   

30 ÅRS ERFARING

Hva skal egentlig til for å bygge et hus, et kontorbygg, en kirke, en skole, en butikk eller en idrettshall?  Vi er stolte av at vi gjennom 30 år har vært med på å bygge hjem, arbeidsplasser, kultur, læreglede og drømmer.Full kontroll fra A til Å

Ved å ha egne ansatte til både planlegging og i produksjonen, samt eie og være tilnærmet selvforsynt med utstyr, har vi full kontroll på alle ledd i byggeprosessen fra A til Å. 

Vi har en egen fagperson som sørger for at alt av utstyr og materiell blir ivaretatt på best mulig måte. Dette utgjør en stor fordel også for kundene våre, ved å tilføre trygghet og stabilitet til alle prosjektene vi er involvert i. 

Kvalitetsstempler

Hersleth Entreprenør er godkjent for ansvarsrett av Direktoratet for byggkvalitet. Vi har sentralgodkjenning etter den nye forskriften som ansvarlig søker og utførende i tiltaksklasse 3, samt ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2.

                 Vi er tilsluttet: 

 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
 • Byggenæringens landsforening (BNL)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Hersleth Entreprenør er Miljøfyrtårns bedrift, og kvalifisert og godkjent i StartBANK.

            
               DiarrowCMS               

           Sentralgodkjenning

           
            
               DiarrowCMS               

       Godkjent lærerbedrift

             
            
               DiarrowCMS               

     Miljøfyrtårn sertifisering

           
            
               DiarrowCMS

                     Startbank           

Historie

Hersleth Entreprenør er et tradisjonelt entreprenørselskap som ble stiftet i 1992, da under navnet Brødrene Larsen. Thorleif Hersleth kjøpte seg inn i bedriften og tok over ledelsen av bedriften i 1996. Videre flyttet vi i 1999 inn i våre nåværende lokaler på Såner i Vestby samtidig som man også endret firmanavnet til Hersleth Entreprenør AS samme år.

 Siden den gang har vi kjøpt opp byggmesterfirmaet Alfa Øst AS i Drøbak i 2007 og Byggmester Gunnar Bech AS i Fredrikstad i 2011. Begge bedriftene er fusjonert inn og er en del av Hersleth Entreprenør i dag. 

 Vi har i fra 2007 utviklet oss innenfor elementproduksjon frem til vi satset på dette for fullt med produksjon i egne lokaler på Årvoll i Rygge i fra sommeren 2016.

 Siden oppstarten har vi hatt en jevn og kontrollert vekst, med en omsetningsøkning fra ca 55 millioner i 1999 til 485 millioner i 2021 - med solide resultater.

 I 2012 feiret vi 20 år som firma med lederskifte hvor Reinert Hersleth tok over som Administrerende Direktør i selskapet, mens Thorleif Hersleth gikk over i stillingen som arbeidende styreformann.

2017 var et jubileumsår hvor vi feiret 25 år som entreprenørselskap samtidig som at vi også ble ISO - sertifisert.

2022 var året vi feiret 30-årsjubileum. Jubileet ble markert med en storslått jubileumsfest for alle ansatte, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser på Støtvig Hotell 5. november.

VÅRE VERDIER

Som entreprenørselskap motiveres vi av gleden ved å skape - enten det er snakk om vedlikehold, rehabilitering eller nybygg. Kjernen i virksomheten vår handler om å skape verdier for våre kunder ved å bygge gode hjem og arenaer for næring, handel, skole, kultur, fritid og helse.

Lærlinger

GODKJENT LÆREBEDRIFT – ET SAMFUNNSANSVAR

 Vi er stolte av å være en godkjent lærebedrift, og vi har et mål om å ha minst 10 % lærlinger til enhver tid. Pr i dag har vi 4 tømrerlærlinger, blant våre ca 40 håndverkere. Som lærebedrift har vi en unik mulighet til rekruttere og utdanne dyktige arbeidere inn i vårt firma. Samtidig ser vi det som et samfunnsansvar å utdanne nye fagarbeidere og håndverkere innenfor vårt fagområde, så våre barn vil ha håndverkere til å bygge skoler og sykehus til sine barn igjen.

 Vi ble første gang godkjent lærebedrift 01.10.1993. Vi er medlem av opplæringskontoret ByggOpp, som er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontorer med tilknytning til Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg og NHO.

Minnesmerker og monumentale bygg

De siste årene har vi blitt håndplukket til flere prestisjejobber, som restaurering av historiske byggverk. I tillegg har vi bygget flere monumentale bygg, som kirkebygg, kulturbygg, politistasjoner, tinghus, hotell og andre kulturbærende prosjekter. Det er ekstra gøy når vi får være med og skape noe som vi, våre barn og våre etterkommere vil få et forhold til og bli brukere av i fremtiden. 

Trygge arbeidsplasser

Vi er svært opptatt av godt fagmessig håndverk, og staben med dyktige ansatte er vårt viktigste konkurransefortrinn. Det er viktig for oss i Hersleth Entreprenør å sikre trygge arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø. Derfor er vi svært bevisste på at de ansatte også er våre viktigste ressurser.

Hersleth Entreprenør  er involvert utvikling av flere store boligområder som vil strekke seg 20-50 år frem i tid, og med en slik langsiktig planlegging er man trygg på å kunne sikre arbeidsplasser i mange år fremover.

Dyktighet og presisjon

Vi er stolte av å bidra til utviklingen og utformingen av lokalsamfunnet vårt. Det er et ansvar vi tar på alvor. Med egne ansatte, samt full kontroll på eget utstyr, sikrer vi at prosjektene blir utført med dyktighet og presisjon i alle ledd. Kompetanse gir trygghet, og kundene våre skal føle seg trygge fra fra start til slutt.

Vi i Hersleth Entreprenør ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Derfor har vi gleden av å sponse ulike kultur-, sport- og idrettstilbud, der våre egne ansatte eller familiemedlemmene deres deltar. Målet er å bidra til lokalt samhold, engasjement og fysisk aktivitet - særlig blant barn og unge.

Stolte av lokalmiljøet

Blant de mange tilbudene vi har støttet opp om de siste årene er Middagsåsen Skisenter, en flott vintersportarena for beboere i søndre del av Viken. I tillegg var vi en av bidragsyterne til nytt kunstsnøanlegget i Mossemarka, som åpnet januar 2016.

Vi er stolte av lokalmiljøet vårt, og vil fortsette å bidra til å skape trygghet og aktivitet blant barn og unge i søndre del av Viken (tidligere Østfold og Akershus). 

Noen av lagene og arrangementene vi har støttet de siste årene er:

 • Larkollen Idrettslag

 • Vansjø Svinndal Idrettslag

 • Drøbakfestivalen

 • Drøbak Frogn Idrettslag - Sogsti Fotball 2006

 • Ekholt Fotballklubb - Øreåsen Jenter 2005

 • Mannskoret MAS

 • Middagsåsen Skisenter

 • Moss Skiklubb

 • Rygge Idrettslag

 • Kolbotn Kvinnefotball

 • Ås Idrettslag

 • Henrik Aasberg - Drifting
 • Syklistene Anders og Tobias H. Johannessen