Østsiden Sykehjem, Fredrikstad

Nybygg av sykehjem i Fredrikstad totalentreprise for Fredrikstad kommune.

Se prosjekt

Eskelunden 10, Rehabilitering,...

Rehabilitering av eksisterende omsorgsbolig i totalentreprise for Rygge kommune.

Se prosjekt

Manstad Utleieboliger - Fredri...

Nybygg av utleieboliger i totalentreprise for Fredrikstad kommune

Se prosjekt

Flerbrukshus i Frogn, Drøbak

Nybygg av flerbrukshus i generalentreprise i Drøbak for Frogn Kommune.

Se prosjekt

Eskelund Omsorgsboliger, Rygge

Nybygg av omsorgsboliger i Rygge kommune i totalentreprise for Rygge kommune.

Se prosjekt

Son Kulturkirke, Vestby

Nybygg av Son Kulturkirke i totalentreprise for Vestby kirkelige Fellesråd.

Se prosjekt

Europris, Råde

Nybygg av Europrisbutikk i Råde totalentreprise for Elvestad Invest AS.

Se prosjekt

Ørebekk Barnehage, Fredrikstad

Nybygg av barnehage på Ørebekk i Fredrikstad i totalentreprise for RS-Team AS.

Se prosjekt

Østfoldbadet, Askim

Nybygg av Østfoldbadet i hovedentreprise for Østfoldbadet AS.

Se prosjekt

Steinerskolen, Moss

Nybygg av skolebygning i generalentreprise for stiftelsen Rudolf Steinerskolen i...

Se prosjekt

Moss Kulturhus

Rehabilitering og oppussing av Parkteateret og Samfunnshuset i Moss i totalentre...

Se prosjekt

Nygårdsveien 67, Ås

Tilbygg og ombygging av Nygårdsveien 67 i Ås kommune i totalentreprise for Autor...

Se prosjekt

Hørra BRL - Fredrikstad

Bytte av ca 950 vinduer og dører samt rehabilitering av fasader i totalentrepris...

Se prosjekt

Askim Videregående Skole, Aski...

Ombygging og rehabilitering av E-bygget ved Askim videregående skole i hovedentr...

Se prosjekt

Institusjonsbygg Bøler Gård, S...

Nybygg og rehabilitering av institusjonsbygninger i totalenetreprise for O. Brei...

Se prosjekt

Smedens Hage, Fredrikstad

Nybygg av 30 leiligheter i totalentreprise for Kniplefjellet Eiendom AS.

Se prosjekt

Pellygata 25, Sarpsborg

Nybygg av 24 hybelleiligheter i totalentreprise for Sverdrupsgate 7 AS.

Se prosjekt

Tunveien Hus A og Hus B

Nybygg av leiligheter i Spydeberg sentrum i totalentreprise for Tunveien AS.

Se prosjekt

Treskjæråsen Trinn 3, Fredriks...

Nybygg av 36 leiligheter i trinn 3 på Treskjæråsen i Fredrikstad i totalentrepri...

Se prosjekt

Sole – Hus 20 -22 - Felt B-7,...

Nybygg av boligblokk med p-kjeller i totalentreprise for Såner Invest AS.

Se prosjekt