Ettermarked

Velkommen

Ved din henvendelse forventer vi at du har lest FDV dokumentasjon og egen boligmappe tilrettelagt for prosjektet. Vi gjør oppmerksom på at de fleste underentreprenører og materialer med sine spesifikke egenskaper er dokumentert der.

Reklamasjonen blir fulgt opp innen 2 uker fra vår ansvarlige på prosjektet. Saker som blir reklamert på vil bli fulgt opp iht. de gjeldene standarder og forskrifter som foreligger pr. fag og materiale og den spesifikke sak det gjelder. Enkelte saker som ikke er reklamert på innen gitte frister fra overtakelse, må også påregnes at kan bli avvist dersom ikke årsak og ansvar kan klarlegges 100 %.

Før henvendelse sendes inn ber om at følgende punkter vurderes:

1. Kan mangelen være et resultat av manglende vedlikehold? Dette er eiers ansvar og dermed ikke en reklamasjon (se FDV)

2. Kan mangelen være et resultat av brukerfeil? Dette er eiers ansvar og dermed ikke en reklamasjon (se FDV)Jeg har lest og forstått punktene ovenfor.