Arrangerer arkitektkonkurranse for utvikling og transformasjon av Torp Bruk i Fredrikstad

Publisert: 07. Jun 2021

Hersleth Entreprenør AS inviterer på vegne av Torp Marinepark Eiendom AS til arkitektkonkurranse med prekvalifisering for utvikling og transformasjon av Torp bruk i Fredrikstad. Invitasjon til prekvalifisering ble sendt ut fredag 4. juni 2021, og konkurransen gjennomføres i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Torp Marinepark Eiendom AS er et eiendomsselskap som er etablert med hensikt å utvikle og bygge ut selskapets eiendommer på Torp i Fredrikstad kommune, ved å transformere dagens næringsområde til en ny bydel med ca. 800-1000 boenheter. Selskapet er eid av Torp Marinepark AS og Hersleth Eiendom AS.

– På Torp Bruk ønsker vi å skape en helt ny og unik bydel med et levende og urbant preg langs elvebredden. Den nye bydelen vil bidra til å binde Sarpsborg og Fredrikstad sammen som et naturlig knutepunkt. Med sin idylliske beliggenhet ved Glommas bredde, vakker natur og flotte rekreasjonsområder skal Torp Bruk bli en attraktiv destinasjon for hele Viken sør og et flott boområde med fantastiske kvaliteter, sier Egil Ranvig, som står bak Torp Marinepark AS.

Torp Bruk ligger omtrent midt imellom Sarpsborg og Fredrikstad by. Eiendommen fremstår i dag som et spredt industriområde, hvor det tidligere har vært både papirfabrikk og flere teglverk. Det er fortsatt ulik næringsvirksomhet på eiendommene i dag, men i mindre omfang. Den sentrale beliggenheten er en unik mulighet til å knytte de to byene enda tettere sammen, og skape et sentrum i den «nye byen».

Unik beliggenhet med stort potensiale
Den nye bydelens identitet skal skapes ved å blant annet utnytte områdets unike beliggenhet ved elven, industrihistorien og de andre særegne trekkene ved området. Eiendommen har en flott beliggenhet med en lang elvelinje som beboerne og nærområdet bør få nyte godt av. Det er også potensiale for mange båtplasser på eiendommen. Dette vil bidra til å gi området et naturlig maritimt preg, og mulighet for å gjøre Torp Bruk til en destinasjon også for de som ferdes sjøveien.

Målet er å transformere området til hovedsakelig boligbebyggelse, med innslag av lokal næring som f.eks. lokale servicetilbud. Hensikten er å gjøre området til et attraktivt sted å bo, der beboernes daglige behov i stor grad dekkes på området.

– Vi ønsker en god miks av boligtilbud til beboere i alle alders- og flyttegrupper, og derigjennom sikre et variert og godt bomiljø, sier Ranvig.

Mange hensyn å ta
Når nye områder skal utvikles og transformeres er det mange hensyn å ta til både naboer, natur, miljø og lokalområdet for øvrig. Torp Marinepark Eiendom AS har tett dialog med både kommunen, naboer og øvrige nødvendige instanser, og er opptatt av at utviklingen skal skje i takt med omgivelsene. Etter flere møter mellom utbygger og kommunen har det blant annet kommet frem behov for utvidet skole- og barnehagekapasitet i området. Dersom kommunen ønsker det, har Torp Marinepark Eiendom AS tilbudt seg å stille deler av eiendommen til disposisjon for ny skole og barnehage.

Skal finne den beste løsningen
Formålet med arkitektkonkurransen er å utfordre deltagerne til å finne den beste løsningen for eiendommenes potensiale for transformasjon, og beskrive denne løsningen for fremtidig utvikling. Konseptet som velges danner grunnlag for regulering for eiendommene med påfølgende detaljprosjektering og byggeprosess. Konkurransen er åpen for arkitekter med eksamen som sivilarkitekt/Master of Architecture eller tilsvarende. Konkurranseoppgaven er omfattende og krever tverrfaglig kompetanse. Det er et krav at deltakerteam har kompetanse og erfaring innen arkitektur, landskapsarkitektur og reguleringsprosesser.

 Konkurransen vil vare ut 2021
Juryen vil velge ut inntil fem deltakerteam/firmaer til selve arkitektkonkurransen.  Endelig konkurransegrunnlag vil bli sendt ut til de prekvalifiserte deltagerne 23. august 2021.  Det ble valgt ut totalt seks deltakere i konkurransen. Les mer om disse på NAL sine sider ved å klikke her. Frist for innlevering er i desember 2021 med påfølgende planlagt oppstart regulering på våren 2022.