Hersleth signerer sitt tredje byggetrinn på Skifabrikken

Publisert: 13. May 2021

Hersleth Entreprenør AS signerte i slutten av april totalentreprisekontrakt på tredje byggetrinn på Selvaag Bolig ASA sitt prosjekt Skifabrikken på Ås i Viken fylke. Fra før har entreprenøren allerede kontrakt på de to første byggetrinnene, og total kontraktsverdi for alle tre byggetrinn er MNOK 351,1 eks. mva.

– Vi er takknemlig for tilliten Selvaag Bolig ASA viser oss. Takket være et godt samarbeidet har vi nå kontrakt på samtlige byggetrinn i prosjektet så langt, sier Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS.

 Hersleth Entreprenør AS har en solid ordrereserve for 2021, og kontinuiteten som Skifabrikken representerer bidrar til å sikre selskapets drift gjennom koronapandemien og videre i 2022.

Godt i gang med første og andre byggetrinn
Byggingen av trinn 1 startet vinteren 2020, og består av hus A og B med til sammen 88 leiligheter. Forventet ferdigstillelse er sensommeren 2021. I vinter startet også byggingen av trinn to, som inkluderer hus C med 39 leiligheter. Trinn 3 omfatter hus D med 39 leiligheter som skal stå klar vinteren 2022. Totalt vil prosjektet bestå av 4 byggetrinn fordelt på 6 bygg med 246 leiligheter og underjordisk garasjeanlegg.

– Det er svært tilfredsstillende at vi kom til enighet med Hersleth Entreprenør AS også på byggetrinn tre på Skifabrikken. Vi opprettholder da en kontinuerlig drift i prosjektet med kjent aktør. Som byggherre jobber vi tett med Hersleth Entreprenør AS gjennom detaljprosjektering til gjennomføring for å oppnå smarte og varige løsninger som vil komme våre kjøpere til gode. Vi har også i dette prosjektet høye forventninger til estetikk og gjennomføring med påfølgende kundeundersøkelse etter innflytting, sier Arnstein Sandnes, prosjektsjef i Selvaag Bolig ASA.

Moderne teglfasader og innholdsrik felleshage
Byggene blir oppført med bærende konstruksjoner i stål og betong, med fasadekledning i en kombinasjon av teglstein, plater og trepanel. Alle byggene blir plassert slik at de får umiddelbar tilgang til det store parklignende uteområdet, som blant annet vil inneholde parsellhager, lekeplasser, bocciabane og en rik beplantning av frukt- og bærvekster.

Bygget på historiske røtter
Boligprosjektet har fått navnet Skifabrikken etter Hagen Johansen skifabrikk som lå like nord for der de nye leilighetene skal bygges. Skifabrikken så dagens lys tidlig på 1920-tallet og var i flere år en av de største skifabrikkene i landet. I 1957 brant dessverre skifabrikken ned, og den ble aldri bygget opp igjen. I 2021, nesten hundre år etter at skifabrikken ble etablert, kan de første kjøperne flytte inn i sine nye leiligheter i Skifabrikken.