Såner brannstasjon vant Vestby kommunes byggeskikkpris 2022

Publisert: 11. Dec 2023

Prisen ble delt ut på årets siste kommunestyremøte i midten av desember.

Såner brannstasjon ble ferdigstilt i 1. kvartal 2022, og ble bygget i totalentreprise for Movar IKS. Bygget er tegnet av Stein Halvorsen arkitekter AS.

Dette er juryens begrunnelse:

Juryen, som har bestått av Bente Andersen (Ap, leder), Rune Bjørnseth (Ap, politisk representant valgt av kommunestyret), Ingrid Rutherford (Vestby kunstforening) og Jørn Svendsen (Vestby historielag), skriver følgende i sin begrunnelse:

«Såner brannstasjon er utformet med utgangspunkt i tradisjonelle landbruksbygg med langstrakte volumer med saltak og stående rødmalt trekledning. Det er prosjektert med stor omhu, både i form av tilpasning til terreng, kulturlandskap og omkringliggende bebyggelse. Materialvalgene bringer utsiden inn, hvor de organiske materialene forsterker følelsen av å være i kontakt med omkringliggende landskap. Veggene som hovedsakelig er kledd med finer gir et moderne, lunt og naturlig preg. Store glassflater slipper mye lys inn og gir godt med utsyn i flere retninger. Kontorlokaler og oppholdsrom i 2. etasje legger til rette for et godt arbeidsmiljø. Utrykningsfunksjonen i 1. etasje er organisert for maksimal effektivitet og funksjonalitet, samtidig som miljøhensyn ivaretas».

DiarrowCMS

DiarrowCMS

DiarrowCMS

DiarrowCMS