Utdeling av diplom for resertifisering av Miljøfyrtårn

Publisert: 30. Jan 2024

Torsdag 25. januar 2024 var vår administrerende direktør, Reinert, invitert til utdeling av diplom for vår resertifisering av Miljøfyrtårn. Diplomet ble delt ut av ordfører i Vestby kommune, Tom Anders Ludvigsen, og Irene Beatrice Brevad, kommunens miljøfyrtårnkoordinator, i en høytidelig seremoni på Vestby Kulturkvartal.

- Vi er opptatt av å synliggjøre at vi er bevisst vårt samfunnsansvar, og miljøfyrtårnsertifiseringen er et godt bevis på at vi har fokus på miljø og bærekraft i vår virksomhet. Miljørfyrtårn er en velkjent og godt dokumentert sertifiseringsordning, som også er godkjent som miljødokumentasjon i anbud og anerkjent av myndighetene i forbindelse med offentlige innkjøp. Det er viktig for oss, sier Reinert Hersleth.

10 år med Miljøfyrtårn

Hersleth Entreprenør ble Miljøfyrtårn-sertifisert for første gang i 2014, og har siden jobbet målrettet med å redusere fotavtrykket sitt. En rekke ulike tiltak har blitt iverksatt på både kontorer og byggeplasser, i tillegg til arbeidet med å bevisstgjøre både medarbeidere og leverandører.

- Et av de første tiltakene vi startet med for over 10 år siden, var å kjøre kapp fra trevirke på byggeplassene til flisfyring/oppvarming av andre lagerlokaler vi har. I de senere årene har vi faset ut dieselvarmere og EL-ovner som varmekilde på våre byggeplasser og gått til innkjøp av energibesparende varmepumper. Ellers har vi fokus på høy kildesortering, gjenbruk og reduksjon av  avfall, sier Hersleth. 

Jobber aktivt med FNs bærekraftsmål

I forbindelse med strategiperioden 2024-2026 er temaet «Miljø og bærekraft» et av selskapets strategiske hovedområder. Følgende tre av FNs bærekraftsmål har blitt valgt ut som spesifikke fokusområder:

For å bidra til oppfyllelsen av målene, vil Hersleth Entreprenør jobbe med å opprettholde minst 10% andel lærlinger blant sine tømrere, bidra til å skape flere arbeidsplasser, øke sorteringsgraden til 90% og redusere avfallsmengden på alle byggeplassene med 40%. Selskapet innfører nå jevnlig måling og rapportering innenfor disse områdene for å dokumentere utvikling og sørge for at selskapet beveger seg i riktig retning.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ved å være et Miljøfyrtårn bidrar de aktivt til en bærekraftig fremtid og til den nødvendige grønne omstillingen. De får konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen følgende områder: HMS/internkontroll, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, vannforbruk, innkjøp, transport og estetikk. Kravene for å bli Miljøfyrtårn er i stadig endring og mange av kriteriene har blitt strengere med årene. For å bli Miljøfyrtårn må man oppfylle konkrete kriterier som er tilpasset ulike bransjer. Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja og bedriftens omdømme. 

Det er nå ca. 40 bedrifter i Vestby som kan kalle seg Miljøfyrtårn, og flere kommer til for hvert år, samtidig som de aller fleste blir re-sertifisert.

Dette gir virksomhetene gode forutsetninger for å bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål.