Hersleh Entreprenør er ISO-sertifisert

Publisert: 22. Nov 2017

Hersleth Entreprenør er ISO-sertifisert, noe som skal gjøre bedriften mer effektiv og mindre risikoutsatt.

Utdrag av artikkel fra  Moss-Avis.no , skrevet av Jon Gran; 

– Bedre rutiner betyr at vi kan være mer spot on, og konsentrere oss om drift og byggeplassvirksomheten som er våre kjerneverdier, sier Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør.

– Seriøst og skikkelig

Sertifiseringen er utført av NEMKO, og det er konsulent Jørn Tøien, partner i Lean Communications, som har bistått Hersleth i prosessen. Tøien sier dette om ISO-sertifiseringen:

– Sertifiseringen av Hersleth Entreprenør betyr at det er satt et kvalitetsstempel på virksomheten og det de bygger og hvordan de bygger det. De har først og fremst gjort det for å bli enda tryggere på å kunne levere med rett kvalitet til de som kjøper boligene de bygger. Det er svært få entreprenører som har tatt dette skrittet. For meg understreker dette hvordan Hersleth ønsker å fortsette å være en seriøs og skikkelig aktør i denne bransjen, og at de tar sitt samfunnsansvar på største alvor.

– Godt rigget

Regnskapene for i fjor viser at Hersleth Entreprenør hadde en omsetning på 335 millioner kroner. Aktiviteten i 2017 gir omtrent den samme omsetningen samtidig som ordrebøkene for 2018 er så godt som fylt opp.

– Ordreinngangen er god, og vi er bra rigget som året som kommer, sier Reinert Hersleth.

Byggemarkedet ser nemlig svært lyst ut. At markedet for nye boliger i Oslo er under press, har ikke slått inn i Østfold-Follo, som er hjemmemarkedet for Hersleth.

– Vi har ikke merket noe til lavere etterspørsel. Markedet i Østfold-Follo er ikke som Oslo-markedet. Her er svingningene mye mindre, sier Reinert Hersleth.

Store prosjekter

Blant de byggeprosjektene selskapet nå er engasjert i er den planlagte boligblokka i Storgata 21 i Moss; en kontrakt til en verdi på over 50 millioner kroner. Videre har selskapet kontrakt på et byggeprosjekt i Tuneveien i Spydeberg til 40 millioner kroner samt bygging av Østsiden sykehjem i Fredrikstad til nesten 100 millioner kroner. I januar starter man også bygging av 30 nye boliger i Treskjæråsen i Fredrikstad.

Det planlegges også videre utbygging av Sole i Vestby, et prosjekt som når det er ferdigstilt vil romme 1400 boliger. Nå er det tre mindre boligblokker og 36 eneboliger under bygginger der samtidig som det planlegges en ny åtte-etasjers blokk. På beddingen står også oppføring av 225 boliger i Vestbyhagen i Vestby sentrum.

Satt mange fotavtrykk

Hersleth Entreprenør har bygget en rekke signaturbygg i distriktet som Østfoldbadet i Askim, Peer Gynt sykehjem i Moss, Glava lager i Askim, Follo politihus på Ski, Steinerskolen i Moss, Såner kirke, den nye Son flerbrukskirke, luksusboligene på Vårli på Jeløy, Ås videregående skole, Toyota-bygget i Moss og mange flere.

Jubileum

Bedriften med hovedkontor i Såner i Vestby, er 25 år i år, og det er noe bedriften med sine 77 ansatte virkelig vil markere.

– Vi er stolte av det vi har fått til, sier Reinert Hersleth og gir full honnør til de ansatte for at selskapet er kommet dit det er i dag.ISO

ISO 9001 er en standard som beskriver krav til virksomheters ledelsessystem, og som er gitt ut av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen,ISO. Det kreves i standarden at virksomheten har kontroll på risiko og forholder seg rett til omverdenen, og at den har full kontroll over

  • hvordan de produserer det de produserer
  • hvordan de sikrer at kundenes ønsker og krav oppfylles
  • sin egen kontinuerlige forbedring

Sertifisering til ISO 9001 betyr at en virksomhet får sin arbeidsmetodikk saumfart av et selskap som vurderer om denne er i overensstemmelse med standarden og hvis den er det – så utstedes sertifikatet. Sertifikatet er gyldig i tre år, og det kreves årlige revisjoner fra sertifiseringsselskapet.


Se hele artikkelen her; 

https://www.moss-avis.no/okonomi-og-naringsliv/byggebransjen/vestby/hersleth-styrer-mot-et-stralende-ar-ordrebokene-for-2018-er-nesten-fylt-opp-allerede/s/5-67-527665