Korona - "Business as usual" for å sikre arbeidsplasser

Publisert: 16. Mar 2020

Vi som bedrift og hver enkelt av oss må nå alle ta ansvar for å begrense spredningen av koronaviruset. Samtidig er det viktigere enn noen gang at vi gjør vårt ytterste for å holde hjulene i gang i bedriftene våre, slik at vi skaper trygghet for våre arbeidsplasser og våre familier. Vi har fått flere henvendelser fra leverandører som opplyser at man er helt avhengig av at vi sammen holder «business as usual» for at ikke arbeidsplasser skal gå tapt. Mange er avhengig av oss og av våre leverandører og samarbeidspartnere nå.

Pr i dag så har ikke koronaviruset gitt noen konsekvenser i vår bedrift eller våre prosjekter. Men nå blir det viktig å være forberedt slik at vi kan ta de utfordringene som vil komme i perioden framover, og sørge for å opprettholde «business as usual».

Hersleth Entreprenør vil opprettholde «business as usual» under de retningslinjer som allerede er gitt i fra både myndighetene og fra bedriften ut til de ulike prosjektene. Det er svært viktig for alle aktørene i prosjektene at også våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme, for å skape trygghet for våre arbeidsplasser og våre familier.

Greier vi å holde tilnærmet normal produksjon og fremdrift i prosjektene så vil vi i felleskap unngå permitteringer i våre bedrifter og sørge for å trygge arbeidsplassene våre.

Det er nå viktigere enn noen gang at vi holder oss friske og at vi gjør alle en ekstra innsats for å holde «business as usual» i perioden fremover.

/Reinert Hersleth