Reinert Hersleth er ny styreleder i Hersleth Entreprenør AS

Publisert: 03. May 2024

Reinert Hersleth overtar styreledervervet etter sin far og grunnlegger av selskapet, Thorleif Hersleth, som gikk bort i slutten av mars.

Reinert Hersleth har vært administrerende direktør i Hersleth Entreprenør siden 2012, og ser nå frem til å også tre inn i rollen som styreleder i det solide familieselskapet:

– Jeg er stolt over å skulle forvalte styreledervervet videre. Takket være gode og langsiktige strategier er vi godt rustet for fremtiden, og jeg er stolt og ydmyk over hva vi får til og ikke minst alt vi skal levere i tiden som kommer, sier Reinert Hersleth.

Nytt eksternt styremedlem 

Samtidig som Reinert trer inn som styreleder, kommer det også inn et nytt eksternt styremedlem; Jørgen Evensen. Jørgen Evensen har lang fartstid i bransjen som en av grunnleggerne bak og leder av Betonmast-konsernet i mange år.

–  Jeg ser frem til å få bidra i styret til Hersleth Entreprenør. Det er en spennende virksomhet med et godt omdømme og sunne verdier. Jeg er imponert over hvordan Hersleth Entreprenør har levert stabilt gode resultater i en årrekke, og gleder meg til å være med på fortsettelsen, sier Jørgen Evensen.

–  Vi er veldig glade for å få med Jørgen på laget. Med sin lange fartstid i bransjen og brede erfaring og kompetanse, er jeg helt sikker på at Jørgen vil bli et verdifullt tilskudd i styret, sier Reinert Hersleth.

Jevn og kontrollert vekst siden oppstarten i 1992

Hersleth Entreprenør ble stiftet i 1992, da under navnet Brødrene Larsen. Thorleif Hersleth kjøpte seg inn i bedriften og tok over ledelsen i 1996. Selskapet flyttet til Såner i Vestby i 1999, og skiftet samtidig navn til Hersleth Entreprenør. Byggmesterfirmaet Alfa Øst AS i Drøbak ble kjøpt opp i 2007 og Byggmester Gunnar Bech AS i Fredrikstad i 2011. Begge selskapene er fusjonert inn og er en del av Hersleth Entreprenør i dag. I 2012 markerte selskapet sitt 20-års jubileum med lederskifte; Reinert Hersleth tok over som administrerende direktør, mens Thorleif Hersleth gikk over i stillingen som arbeidende styreformann.

Hersleth Entreprenør har siden oppstarten hatt en jevn og kontrollert vekst, med en omsetningsøkning fra ca. 55 millioner i 1999 til 420 millioner i 2023 - med solide resultater.

Stabil drift og god ordreinngang i et krevende marked

Bygg- og anleggsbransjen har vært i hardt vær de siste årene, med flere unormale påvirkninger som pandemi, krig, høy prisvekst og rentevekst. Til tross for krevende tider, står Hersleth Entreprenør støtt og ser lyst på fremtiden. Selskapet har hatt full sysselsetting gjennom hele perioden, og opplever solid ordreinngang både inneværende år og i årene fremover.

 – Vi har solid ordreinngang og mange spennende prosjekter under produksjon, som betyr at vi kan tilby sikre arbeidsplasser i mange år fremover. Det er jeg stolt av! Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeiderne våre som står på hver eneste dag og leverer kvalitet i alle ledd, avslutter Reinert Hersleth.