Varna Skog

Publisert: 08. Nov 2016

Vårt ønske om å bygge 1000 nye boliger for "unge eldre" på Våk i Våler kommune er omtalt i Moss Avis. 20.10.2016.

Jeg ser et stort potensial for Våler, men Våler mangler denne type boliger. Ønsker man å flytte ut av eneboligen eller gården, må man til andre kommuner for å finne attraktive leiligheter. Det ønsker vi nå å gjøre noe med, og bidra med den kompetansen vi har opparbeidet oss i en rekke utbyggingsprosjekter over mange år, sier Thorleif Hersleth til Moss Avis, som selv er født og oppvokst i Våler.

Et 645 mål stort skogsområde på Våk rett sør for Varna Evangeliesenter er det potensielle utbyggingsområdet som i de neste 50 årene skal kunne tåle en utbygging på 1000 nye boliger. Nesten halvparten av utbyggingsområdet skal være uberørt natur. Nærheten til naturen skal gi en helsebringende effekt for de antatt 2400 personene som kan komme til å bo i de 1000 planlagte boligene. I prosjektbeskrivelsen utarbeidet av arkitektfirmaet Nuno Arkitektur, legges det stor vekt på bevaring av store grønne lunger, anleggelse av turstier og det nære livet tett på naturen.

Ordfører Reidar Kaabbel (Sp) lar seg begeistre over planene. Dette høres veldig, veldig spennende ut. Leiligheter for folk som flytter ut av eneboliger har vært etterspurt i Våler i flere tiår. Her er det åpenbart et stort behov. Og så er miljøaspektet ved dette prosjektet spennende. Det er helt i tråd med Vålers natur-image å ha boliger midt i naturen. Ekstra hyggelig er det selvsagt at det er et lokalt eid firma som viser at de har et hjerte for Våler-samfunnet og vil satse her. Det er en gavepakke, sier Reidar Kaabbel til Moss Avis.

Dersom prosjektet skal realiseres, må det først komme inn som framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Det forslaget kan fremmes ved neste rullering av arealdelen. Når det blir, vil vedtaket av kommunens planstrategi 2016–2020 kunne gi en pekepinn på.

Les hele reportasjen her; http://www.moss-avis.no/nyheter/okonomi-og-naringsliv/valer/vil-bygge-1000-nye-boliger-for-unge-eldre-i-valer/s/5-67-330717