Holmen Borettslag, Fredrikstad

Rehabilitering av to bygg for Holmen Borettslag.

De to byggene ligger i Seierstensgt. 2 og Myragata 2 i Fredrikstad, og følgende arbeider skal utføres:

 – Etterisolering og ny kledning fasader
– Utskifting av vinduer og balkongdører
– Nye rekkverk på balkonger i glass og aluminium
– Nye leilighetsdører
– Branntiltak i fasader og gesimser
–  Utvendig overflatebehandling av fasader 
– Nye fotocellestyrte inngangsdører – mm.