Kjærneshagen, Moss

Nybygg av 42 leiligheter i Kjærneshagen 3, 5 og 7 på Halmstad i Rygge i totalentreprise for Kjærneshagen 3 AS.

Sentralt på Halmstad i Rygge skal det bygges en god miks av 42 arealeffektive og funksjonelle 2- og 3-roms borettslagsleiligheter fra 45 - 67 m2. Alt blir lagt til rette for et attraktivt og hyggelig sted å bo i et godt etablert boområde. Kjærneshagen vil få gode solforhold og utvikles som et grøntområde, med gode forhold for både gående og syklende. 

Fundamentering utføres i betong som stripe- og/eller punktfundamenter og tilhørende hel bunnplate i betong. Bygningene utføres med bærekonstruksjon i tre og/eller betong, både med bruk av plassbygd konstruksjon og prefabrikerte elementer.

Les mer om prosjektet her: www.kjærneshagen.no