Moss Kulturhus

Rehabilitering og oppussing av Parkteateret og Samfunnshuset i Moss i totalentreprise for Moss kommunale Eiendomsselskap.

Parkteateret og Samfunnshuset i Moss skal rehabiliteres og oppgraderes til nytt regionalt kulturhus.

Parkteateret skal oppgraderes slik at det tilfredsstiller Riksteaterets krav til regionalt kulturhus, med en rehabilitering og utvidelse av dagens arealer samt utskifting av tekniske anlegg.

Samfunnshuset skal oppgraderes til en moderne «blackboks», i tillegg til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse samt oppgradering av tekniske anlegg.

Foto: Trond Joelson/bygg.no