Smedens Hage, Fredrikstad

Nybygg av 30 leiligheter i totalentreprise for Kniplefjellet Eiendom AS.

Nybygg av 30 leiligheter som består av 5 små bolighus, hver med 6 leiligheter fordelt på 2 etasjer.

Mellom byggene vil det bli hyggelig fellesrom med beplantning og lekeområde. Hele området blir godt tilrettelagt for bevegelseshemmede med fokus på fremkommelighet og god belysning.  Det følger med en parkeringsplass i garasjeanlegg med tilknyttet sportsbod. Fra garasjeanlegget blir det HC-løfteplattform opp til tunet.

 Alle bygg utføres med støpt plate på mark. Bygningen skal fundamenteres på spregningsteinsfylling/fjell.

Yttervegger oppføres av isolert bindingsverk av tre, under terreng er det betongkonstruksjon med innvendig påforing.

Utvendig blir det panelkledning, mindre fasadepartier kan utføres med platekledning/fasadepuss.

Se mer her