Tunveien Hus A og Hus B

Nybygg av leiligheter i Spydeberg sentrum i totalentreprise for Tunveien AS.


Prosjektet vil omfatte 57 leiligheter fordelt på tre byggetrinn, hvorav bygg A med 19 leiligheter er ferdigstilt og innflyttet sommer 2019 og bygg B med 19 leiligheter bygges i perioden sommer 2019 til vår 2020.

Byggene fundamenteres med peler til fjell. Parkeringsarealer utføres med støpte betongvegger i kombinasjon med stålsøyler og dragere, og øvrige bærekonstruksjoner utføres i stålkonstruksjoner og betongelementer. Fasader utføres i kombinasjon med mur/tegl og tre.