Varnaveien 10, Moss

Nybygg av 39 leiligheter i Varnaveien 10 i Moss totalentreprise for Bolig & Eiendomsutvikling AS.

Oppføring av 39 stk. terrasserte moderne og urbant beliggende leiligheter fordelt på 3 bygningskropper med henholdsvis 2 og 3 etasjer. Det er utvendig adkomst til hver enkelt leilighet fra felles trappeoppganger.

Bygget oppføres med plate på mark, bæresystem i trekonstruksjon og med bindingsverkselementer.


Les mer her.