Ås Ungdomsskole - Trinn 1, Ås

Tilbygg i hovedentreprise for Ås Kommune.