Ås Ungdomsskole - Trinn 2, Ås

Tilbygg/Ombygging for Ås Kommune.