Ås Videregående Skole, Ås

Nybygg i generalentreprise for Ås Kommune.

Nybygget er i to etasjer med et mindre ventilasjonsrom på taket i 3. etasje på til sammen ca 3 600 m2 og skal tilknyttes de deler av eksisterende arealer med en 35m lang gangbro. 

 De viktigste romfunksjoner er fellesarealer som bibliotek/læringssenter og auditorium, kontorarbeidsplasser, lærerarbeidsplasser og møterom, undervisningsarealer og skoleapotek i tillegg til tekniske rom og birom, garderober og toaletter og lignende. 

Nybygget er i to etasjer med et mindre ventilasjonsrom på taket i 3. etasje på til sammen ca 3 600 m2 og skal Nybygget består av fundamentering med peler til fjell, gulv på grunn, stål- og hulldekke i bærekonstruksjonen, yttervegger i bindingsverk med kledning av trepanel og fibersementplater og innervegger i stål/gips, mur og leca.