Askim Videregående Skole, Askim

Ombygging og rehabilitering av E-bygget ved Askim videregående skole i hovedentreprise for Østfold Fylkeskommune.

Bygget er oppført i 1972-73. Bygget er bygget med plasstøpt betongsøyler, betongdrager og DT-dekkelementer. Fasaden er med forblendet tegl og vindusbånd.

Ombyggingen hadde til formål å bedre lærernes arbeidsplasser med nye kontorer i underetasjen, samt møterom, lager og kopirom.

 I 1.- 2. etasje er det etabler nye grupperom. Forøvrig er det gjort en generell oppussing av undervisningslokalene i de 2 etasjene med nye himlinger og gulvbelegg samt utbedring av noen yttervegger og maling av alle innvendige vegger.

Arbeidene ble utført mens den øvrige del av skolen var i full drift.