Barnehage og Frivillighetssentralen, Oppegård

Nybygg og omgjøring for Oppegård Kommune.