Bodalsjordet 12 leiligheter, Sarpsborg

Nybygg av 12 leiligheter i totalentreprise for Sarpsborg kommune.

Prosjektet omfatter nybygg av 3 stk. 4-mannsboliger m/tilhørende uteareal og boder på Bodalsjordet i Sarpsborg. 

Alle 3 boligene har 2 leiligheter i 1. etasje og 2 leiligheter i 2. etasje. To av boligene er identiske, den tredje er noe større.

Boligene føres opp med plate på mark, bærekonstruksjon i tre med fasader av varierende liggende/stående trekledning.