Boliger for aldersdemente Moer, Ås

Nybygg av bokollektiv for aldersdemente for Ås Kommune.