Boliger for funksjonshemede, Vestby

Nybygg av boliger for funksjonshemmede for Vestby Kommune.