Dronningens gate 19, Moss

Ombygging og nybygg av Dronningens gate 19 i totalentreprise for Dronningensgate 19 AS.

Dronningens gate 19 består av 3 deler, kalt «Del 1», «Del 2» og «Nybygg». Del 1 er den eksisterende delen som ligger inntil Dronningens gate, denne delen omfattes ikke av ombyggingen. Del 2 ligger nord for Del1, og er det opprinnelige bankbygget på eiendommen fra 60-tallet. Nord for Del 2 er det planlagt et Nybygg som bindes sammen med Del 2 med et glassbygg.

Ombygging

Del 2 skal i sin helhet bygges om for å tilfredsstille dagens krav til arbeidsmiljø og kontorfasiliteter. Bakkeplan vil bestå av sykkelparkering, garderober, møterom og felles kantine. 1. og 2. etg. vil bestå av kontorer i en blanding av cellekontorer, kontorer i landskap samt møterom, bøttekott, toaletter, data- og printer rom. Alle vinduer i skal byttes ut, og vinduer i 1. etg. mot øst skal utvides nedover (lavere brystning). Det skal etableres en skillevegg (brannskille) mellom Del 1 og Del 2. i 1. etasje. I dekket over 1. etg. og dekket over 2. etg. skal det åpnes opp og etableres nytt glasstak for å gi lysinslipp til 1. og 2. etg.

Nybygget

Nybygget vil bestå av parkeringskjeller med bilheis, plass til 15 biler og innkjøring fra øst. Bakkeplan innehar hovedinngang med resepsjon, heis, avfallsrom, samt areal tiltenkt brukt for servering eller butikk med egen inngang utenfra. 1.etg. blir levert som et åpent lokale uten leietakere, men med kjerne for toaletter og dusj. 2.etg. har samme leietaker som 1. og 2. etg i Del 2, og blir levert ferdig innredet med kontorer som cellekontorer og kontorplasser i landskap samt garderober og diverse andre rom. 3. og 4. etg. blir levert som et åpent lokale uten leietakere, men med kjerne for toaletter og dusj. 4. etg har inntrukket terrasse mot nord og øst. Fasaden får en overflate av tegl mot nord og øst.

Mellombygget som binder Del 2 og Nybygget sammen vil bestå av glass og inneholde resepsjon, heis og trapp som binder etasjene sammen.