Ekholt Skole, Rygge

Tilbygg/Ombygging i hovedentreprise for Rygge Kommune.

Tilbygg 1700 m2 nye skolelokaler, ombygging av 500 m2 eksisterende skolelokaler.