Eskelund Omsorgsboliger, Rygge

Nybygg av omsorgsboliger i Rygge kommune i totalentreprise for Rygge kommune.

Bygningen inneholder 25 omsorgsboliger med fellesrom, dagsenter for ca. 20 brukere og rom for personalet, fordelt på to etasjer og kjeller. Den valgte løsningen har en sansehage løsrevet fra bygget, som ”en lysning i skogen” med adkomst fra hovedatkomsten til omsorgssenteret.

Bygget fundamenteres med direkte fundamentering, kjelleretasjen utføres i vannfast plasstøpt betong, mens resten av råbygget består av stålkonstruksjoner og hulldekker.

Innervegger er utført i bindingsverk og gips med variasjoner av overflater i eik.

Yttervegger er av bindingsverk i tre og gips, bolig delen blir kledd med stående tre-panel, mens fellesarealene kles med stående dobbelt falset båndtekning av varmforsinkede patinerte sinkplater.