Eskelunden 10, Rehabilitering, Rygge

Rehabilitering av eksisterende omsorgsbolig i totalentreprise for Rygge kommune.

Eskelunden 10 omsorgsboliger ble oppført som boliger til senil demente i år 2000. Boligene ligger i Eskelundsbråten 15, 1580 Rygge. Bygget har alle funksjoner på et plan og har tidligere huset 16 brukere.

Det skal i dag bygges om til 10 større leiligheter og det vil bli installert nytt teknisk anlegg + ventilasjon på loft.