Europris, Råde

Nybygg av Europrisbutikk i Råde totalentreprise for Elvestad Invest AS.

Nybygg i trekonstruksjoner som skal leies av Europris til detaljhandel. 

Bygget er fundamentert med sålefundamenter på fyllmasser av sprengstein. Bærekonstruksjoner er utført av limtresøyler og –bjelker, og med tretakstoler i bunter. Yttervegger er utført med prefabrikkerte veggelementer som er levert komplette med panel, isolasjon, plast og OSB på innside vegg. Tak er utført med Lett-Taks elementer.