Flerbrukshus i Frogn, Drøbak

Nybygg av flerbrukshus i generalentreprise i Drøbak for Frogn Kommune.

Byggets 1. etasje består av et torgareal, en storsal med inntil 400 sitteplasser, et kapell med opptil 80 sitteplasser samt lagerlokaler. I byggets 2. etasje etableres øvingsrom/flerbruksrom og to forskjellige kontorlandskap.

Bygget er fundamentert med peler til fjell, bærekonstruksjon i stål og betong, bindingsverksvegger og fasade av metallplater. 

Flerbrukshuset i Frogn kommune huser kirkelige, andre religiøse, livssynsnøytrale og kulturelle aktiviteter og arrangement, tilrettelagt for alle aldersgrupper. I tillegg er det kontorlokaliteter for kirken og kulturenheten.