Fontenen Skole, Moss

Ombygging i hovedentreprise for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF.

Fontenen skole gir et alternativt skole- og/eller avlastningstilbud til barn og unge som av ulike årsaker har store behov for tilrettelegging i forhold til skole og/eller fritid. Oppdraget utføres samtidig som at det er full drift i 2. etasje, hvor elevene også bor. Oppdraget består i full ombygging av 1 etasje ved Fontenen skole ved Orkerød på Jeløya i Moss. Sammen med bygningsmessig ombygging av ca 1 300 m2 skal det monteres nytt ventilasjonsteknisk anlegg, nytt elektrisk anlegg samt utskiftning av vinduer og dører også i 2. etasje.