Fugleveien 27, Drøbak

Nybygg av bofelleskap for bevegelseshemmende i Drøbak i totalentreprise for Follo Boligselskap AS.

Nybygg av bofelleskap for bevegelseshemmede i totalentreprise for Follo Boligselskap AS.

Bygget omfatter et bofelleskap med 10 leiligheter med tilhørende fellesrom, personalrom, kontorer, vaktrom, møterom, boder og garderober samt oppholdsarealer. Alle arealer både inne og ute har en utforming tilpasset bevegelseshemmede med trappefri adkomst med heis fra garasjenivå. 5 av leilighetene er tilpasset multifunksjonshemmede personer og hele prosjektet er utformet i samsvar med retningslinjer for universell utforming.

Bygget består av kjeller pluss 3 etasjer og er utført med plassbygget betong i kjeller, samt stål og hulldekker i øvrig etasjer. Takkonstruksjon er utført i tre med betongtakstein og yttervegger er utført i bindingsverk, delvis forblendet med fibersementplater og trepanel, mens innervegger er utført i stål og gips.