Glava Lager, Askim

Tilbygg av nytt lager for Glava AS, utført som hovedentreprise med fremdriftsstyring av tekniske sideentrepriser. Bygget er utført i tiltaksklasse 3.

Tilbygg av nytt lager med fremdriftsstyring av tekniske sideentrepriser. 

Bygget er utført i tiltaksklasse 3. 

Bygget går over 2 etasjer som en forlengelse av eksisterende lagerbygg. Grunnflate i 1. etasje er ca 6 730 m2, mens kjelleretasjen har en grunnflate på ca 4 825 m2. Fri høyde i 1. etasje er 9,5 meter, mens fri høyde i kjeller er 5,5 meter. 

Bygningen er utstyrt med moderne slukkeanlegg mot brann. Byggegropen er spuntet og bygget er fundamentert på peler. Kjeller er utført som plasstøpte betongkonstruksjoner med gulv på grunn. Dekke over kjeller er utført som frittbærende dekke i plasstøpt betong, med underliggende betongbjelker med etterspent armering. Vegger i 1. etasje er utført med stålkonstruksjon, takverk av gitterdragere med isolert, tekket korrugert stålplatetak. Fasader er av tegl, platekledning og sedertre. Innvendige vegger er i pusset leca og bindingsverk med gips.