Grevlingen Skole, Vestby

Tilbygg i totalentreprise for Vestby Kommune.

Tilbygg i 3 etasjer for utvidelse av kapasitet på klasserom og spesialrom som blant annet musikkrom og heimkunnskap.

Bygget er utført med direkte fundamentering og gulv på grunn i underetasje, og med bærersystem i stål og hulldekker. Yttervegger er utført som bindingsverksvegger med panel, og innervegger er utført med stål/gips