Gullskåret Borettslag, Fredrikstad

Rehabilitering av fasader i Gullskåret Borettslag i Fredrikstad.

Følgende arbeider inngår i oppdraget:

  • Utskifting av vinduer, balkongdører og platefelt punktblokker på nord, øst og vestfasader. Sørfasader med tilhørende vinduer for alle blokker ble rehabilitert i 2021-2022 og berøres ikke av arbeidene, men materialvalg og utforming skal være likt som for sørfasader. 
  • Demontering og sanering av samtlige bygningsdeler berørt av arbeidene. 
  • De- og remontering av berørt elektrisk utstyr. 
  • Øvrige arbeider som er nødvendig for å levere en komplett rehabilitering av ovennevnte.