H.C Thauglands Trælastforretning, Oslo

Rehabilitering og nybygg av trelastforretning i hovedentreprise for H.C Thauglands Trælastforretning AS.

Rehabilitering og nybygg av trelastforretning ved Abildsø i Oslo. Prosjektet omfatter riving og ombygging av eksisterende bygg samt nybygg av lagerbygg samt utomhusarbeider som støttemurer i betong og opparbeidelse av veier og plasser. Bygg A omfatter ombygging av eksisterende hus til lager og tekniske rom i kjeller, utstillingslokaler og butikk i 1. og 2. etasje, samt kontorlokaler i 3. etasje. Bygg B omfatter riving av eksisterende bygg og dekker over terreng mens man beholder kjeller med etablering av nytt stålbygg med fasadekledning med nytt dekke over kjeller. Bygg C, D og E omfatter komplett riving og fjerning av eksisterende bygningsmasse inkl fundamenter med etablering av nybygg inkl fundamenter av stålbygg med fasadekledning.