Heli Kirke, Spydeberg

Nybygg av Heli Kirke for Spydberg Kirkelige Fellesråd i hovedentreprise.

Nybygg av Heli Kirke

Kirken ble bygd i 1863 men brant ned til grunnen etter lynnedslag i 1996. Den nye kirken ble reist med den gamle som modell og er vigslet 11.03.2001. 

 Kirken er oppført med en såle av betong på eksisterende grunnmur, med gulv på grunn og bærekonstruksjon i betong og leca samt takkonstruksjon i tre. Alle vegger er pusset på både utvendig og innvendig side, gulver er belagt med fliser mens tak er tekket med takstein. Kirketårnstaket og spiret er tekket med kobber.