Hvitsten Kirke, Vestby

Rehabilitering av skifertak og trevegger for Vestby Kirkelige Fellesråd.