IF Sikkerhetssenter, Hobøl

Utvidelse av øvingsfeltet for brannøvelser ved IF Sikkerhetssenter.

Øvingsfeltet skal utvides med 100 kvm støpt plate for brannøvelser. Gamle lecavegger skal rives og erstattes med 3 meter høye støpte vegger på 3 sider.  Det skal opparbeides for asfaltering av ca. 1600 kvm nytt asfaltdekke. I tillegg skal det bygges ny sluse i lecavegger,  støp tak og levering av nye ståldører i forbindelse med testområde for røykdykking.