Kirkelund Skole, Skiptvet

Tilbygg i totalentreprise for Skiptvet Kommune.

Prosjektet består av et tilbygg i 2 etasjer med delvis underetasje/kjeller, og ombyging av deler av eksisterende Bygg A. 

Tilbygget gir rom for undervisningsrom, kantine og noe administrative arealer beliggende mellom eksisterende bygninger på to sider. 

Ombyggingen omfattet deler av eksisterende bygningsmasse med blant annet nytt tak på denne. 

På loft av tilbygg skal det etableres teknisk rom for nybyggets areal og for nytt ventilasjonsanlegg i eksisterende bygningsmasse.

Tilbygget er oppført med bærende konstruksjoner av stål og betongelementer. Yttervegger av bindingsverk med utvendig kledning av utlektet system med fasadepuss og felt med sementbundne plater.