Kleverveien 6 - Trinn 2, Vestby

Tilbygg for Olav Breivik.

Nybygg av lager og kontorbygg. Bygget disponeres i dag av blant annet Bilbutikk1, og er forøvrig godt synlig fra E6. Bygget er oppført i 2 trinn, på henholdsvis ca 4 000 m2 og ca 2 000 m2. Bygget består i hovedsak av lager og kontorarealer med fasiliteter som kantine, møterom, skifterom etc. Bygget er direkte fundamentert, og er oppført med gulv på grunn og med bærekonstruksjon i prefab betongelementer og hulldekker. Yttervegger består av isolerte stålkassetter med utlektede veggplater. Innervegger er utført i pusset leca, samt stål og gips.