Kråkstad Skole - Trinn 2, Ski

Rehabilitering og tilbygg ved eksisterende skolebygg i generalentreprise for Ski Kommune.

Rehabilitering og tilbygg ved eksisterende skolebygg fra 1962 og 1974. 

Bygget fra 1974 skal rehabiliteres og pusses opp og består av kjeller, plan 1, plan 2 og loft på til sammen ca 1 850 m2. 

Bygget fra 1962 skal rehabiliteres og bygges om og består av et mellombygg og en gymsal. Mellombyggets skal rives og bygges opp i to etasjer og gymsalen skal bygges om til klasserom over 2 etasjer på tilsamen ca 450 m2. 

Eksisterende hovedinngang skal rives til fundamentene og et nytt inngangsparti skal bygges på eksisterende fundamenter i to etasjer med heis.