Manstad Utleieboliger - Fredrikstad

Nybygg av utleieboliger i totalentreprise for Fredrikstad kommune

Nybygg av 6 utleieboliger på Manstad i Fredrikstad i totalentreprise for Fredrikstad kommune.

Boligene utføres som rekkehus med 3 boliger i rekke, utført med direktefundamentering og trekonstruksjoner.