Moer Undomsboliger, Ås

Nybygg for boliger for ungdom for Ås Kommune.