Nordre Follo renseanlegg, Vinterbro

Riving av eksisterende administrasjonsbygg og bygging av nytt større og mer moderne administrasjonsbygg, samt ny adkomstvei inn til anlegget i totalentreprise for Nordre Follo renseanlegg IKS.

Administrasjonsbygget skal bygges på samme tomt som dagens administrasjonsbygg, men grunnflaten blir noe større og det skal bygges en ny andre etasje for å utvide arealet sammenlignet med dagens administrasjonsbygg, slik at det tilpasses nye krav og en større organisasjon. Bakgrunnen for dette er at eksisterende administrasjonsbygg har setningsskader som er delvis utbedret samt at dette bygget ikke tilfredsstiller kravene og størrelse til dagens organisasjon.

Bygget føres opp med prefabrikkerte konstruksjoner på pelede fundamenter. Fasadene kles med tegl og platekledning.