Nye Rørvik Skole, Rygge

Riving av eksisterende bygning og nybygg av skolebygg i totalentreprise for Kirkens Bymisjon.

Riving av eksisterende bygning og nybygg av skolebygg. Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem er en virksomhet innenfor Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo. Virksomheten gir døgntilbud til ungdom i alderen 13-18 år med ulike psykiske lidelser, og er sitt eldste i sitt slag med oppstart i 1961. Det nye skolebygget bygges med klasserom, teamrom, garderober og dusjanlegg, lærerværelse og kontorer for lærere. I 1. etg bygges også en egen leilighet for overvåket botrening. Skolen bygges med direkte fundamentering, bærekonstruksjon i betong og stenderverk, tak av isolert bjelkelag, yttervegger av bindingsverksvegger med kledning av panel og pussede flater.