Øståsen Barnehage, Oppegård

Nybygg av 3 avdelingers barnehage i totalentreprise for Oppegård Kommune.

Ny barnehage i Oppegård kommune i totalentreprise for Oppegård kommune.

Nye Øståsen Barnehage skal bygges på tomten hvor den gamle barnehagen var plassert. Det skal bygges en 3 avdelingers barnehage på ca 560 m2 for inntil 50 barn og inntil15 ansatte. Bygget har fire pulttak med glassfelt øverst på veggen som i de tre avdelingene gir dagslys ovenifra og er en vesentlig arkitektonisk kvalitet ved bygget. Det fjerde pulttaket inneholder teknisk rom i 2 etasje

Nye Øståsen Barnehage bygges med gulv på grunn i betong, yttervegger utført i bindingsverk med trekledning samt til dels noe metallkledning inne i overdekte uterom. Både flate tak og pulttak er varme tak og tenkes utført med limtrebjelker med et sekundært system av takåser. Innvendige vegger med trepanel.